ثبت شکایات

ثبت شکایات طلای پاسارگاد : شما همراهان گالری طلای پاسارگاد می توانید شکایات خود را از نحوه پاسخ دهی فروش طلاو جواهرات از این مرکز ، درخواست رسیدگی داشته باشید. از طریق فرم های ثبت شکایات گالری طلای پاسارگاد شکایات خود را ثبت نموده تا به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.

    ثبت شکایات - طلای پاسارگاد